Sistem ve Alt Yapı Çözümleri

Sunucu – Server Çözümleri

Çoklu platform mimarilerinde, performans, erişim ve yönetim odaklı ölçeklenebilir çözümler.

 

Veri Depolama Çözümleri

Çözüme yönelik farklı bağlantı ve dosya yönetim teknolojileri ile , performans, veri erişebilirliği ve devamlılığı odaklı ölçeklenebilir çözümler.

 

Veri Yedekleme Çözümleri

Verinin devamlılığını ve güvenilirliğini sağlama amaçlı arşivleme çözümleri.

 

Sanallaştırma Çözümleri

Donanım kaynaklarını ve servislerinin en etkin şekilde yapılandırılması ve yönetimi.

 

Felaket Kurtarım Çözümleri

Hizmet kesintisini asgaride tutacak, veri kaybına olanak vermeyecek uygun yapıların kurulması, aksi durumlarda güvenilir geri kurtarım faaliyetleri.

 

İnce İstemci (Thin Client ) ve Sanal Masaüstü Çözümleri

Kullanıcı performansını arttıran, yatırım maliyetlerini koruyan ve teknik servis kaynak ihtiyacını düşüren , standartizasyonu sağlayan çözümler.

 

Network Tasarım ,Kurulum ,Danışmanlık

Kurum bünyesinde teknolojinin günümüz teknolojisine uygun olarak ihtiyaç duyulan bölümlerde Yerel Bilgisayar Ağı Altyapısının tesis edilmesi, gelecekteki trafik artışlarını karşılayabilecek yüksek hızlı bir altyapıya hazır duruma getirilmesi için gerekli aktif ağ cihazları, kablo, kablo kanalı, kabinet ve ilgili bağlantı elemanlarının temini ve kurulması.

 

Aktif Cihazlar

Teknoloji lideri firmaların, aktif network cihazlarının tasarımı yapılmış networkte konumlandırılması, ürünlerin konfigürasyonun yapılarak kurum bünyesinde non-blocking çalışmanın sağlanması, veri akışlarının kesintisiz olarak sağlanması, talebe bağlı olarak iç network için güvenlik politikalarının uygulanması, çeşitli uygulamalar ile iç networkte grupların oluşturulması ve grupların birbirinden ayrışması, ve sistem sürekliliğinin sağlanması.

 

Fiber Optic Kablo Tesisatı Fusion ve Epoxy sonlandırma

Dünyada IEEE tarafından kabul edilen standartlara kablo ve tüm komponentleri ile sahip olan kablolama alt yapısının kurularak en az 20 yıl performans garantisi veren kablolama markalarının kullanılması ile kurumda sorunsuz, iş sürekliliğini sağlayan data alyapısının kurulması.

 

Data,Telefon, Şebeke ve UPS Tesisatı Kurulumu

Kurum bünyesinde data, elektrik, UPS ve telefon tesisi için gerekli olan kabloların birbirini etkilemeden ve güvenli bir şekilde kullanıcılara taşınması, kurum bünyesinde görüntü kirliliği oluşturulmaması, ve kurum bünyesinde oluşabilecek ek kullanıcı veya yer değişiklikleri için modüler bir yapının oluşturulması.

Kablosuz Ağ Çözümleri

Günümüz teknolojisinde mobil uygulamaların gelişmesi ile data akışının kurum bünyesinde kablosuz ve güvenli bir şekilde yapılması, yetkisiz kişilerin sisteme girmesinin engellenmesi, kurum bünyesinde yetkilendirmelerin yapılarak yetki dahilinde sistem kaynaklarına ulaşılmasının sağlanması, mobil cihaz, IP telefon, barkod okuyucu, el terminali gibi kullanılmakta olan veya kullanılacak mobil aygıtlar için sistem çözümü sağlanması.

 

IP Telefon Santralleri Çözümleri

Günümüz teknolojisinin sağlamış olduğu avantajları sunan IP telefon santralleri kablolu ve kablosuz network üzerinden haberleşmenin sağlanması, kurum dışından internet aracılığı ile kurumdaymış gibi telefon kullanımının sağlanması

Sistem Odası Yapılandırması

Günümüz ihtiyaçları çerçevesinde sistem odalarının gelişmeye ve büyümeye açık olarak yükseltilmiş döşeme, alçaltılmış tavan, klima ile soğutma sistemleri, topraklama sistemi, yönetilebilir data aktarımı, yangın söndürme sistemleri, güvenli giriş ve çıkış tesisatının kurulması.

 

Video Konferans Çözümleri

Uzak noktalar ile görüntülü ve/veya sesli konferans, sunum, toplantı ve eğitimlerin yapılmasını sağlamak.

 

Tamamlayıcı Birimler

İş performansını arttıran ve devamlılığı sağlayan kendi sahasında teknoloji lideri firmaların ürünlerin temini.

//